Nový ročník soutěže České hlavičky

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení 16. ročníku soutěže České hlavičky 2022 pro mladé začínající vědce, respektive nadané studenty středních škol, který vyhlašuje Česká hlava společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zemřel PaedDr. Milan Škrabal

Ve věku 71 let zemřel PaedDr. Milan Škrabal, dlouholetý porotce SOČ, bývalý předseda Ústřední komise SOČ, zakládající člen Sdružení, dlouholetý člen Správní rady Sdružení.

Tisková zpráva: Odborná pracovní skupina

Zájem o podporu talentované mládeže je mottem činnosti Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, které již dlouhou dobu rozvíjí svoje aktivity v rámci celé České republiky. V loňském roce byla v rámci Sdružení ustavena odborná pracovní skupina (OPO) sdružující representanty vysokého, středního školství, zaměstnavatelů i státní správy. Celá tisková zpráva…

Projekt práce na rok 2022

V sekci O nás najdete kompletní projekt práce činnosti Sdružení pro rok 2022. Sdružení má v plánu realizovat pravidelné akce zejména pro začínající soutěžící SOČ na začátku školního roku 2022/23.

2021 – Letní soustředění vítězů SOČ, Letní škola SOČ, Dílny SOČ

Ve dnech 4.-8. října 2021 se v Brně konaly souběžně čtyři akce pro nadané SOČkaře. Pro pokročilé proběhla akce Letní soustředění vítězů SOČ, pro naprosté začátečníky pak Letní škola SOČ, a to dokonce ve dvou bězích. K tomu se konala také akce Dílny SOČ určená studentům brněnského Gymnázia Vídeňská.

Odložení listopadového semináře

Připravujeme celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů VI. Původní termín 4.-6. 11. 2020 nezvládneme kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením dodržet. Pokud situace dovolí, uspořádáme seminář v termínu 18.-20.11. 2020.

2020 – Letní soustředění vítězů SOČ, Letní škola SOČ, Dílny SOČ

Ve dnech 14.-18. září 2020 se v Brně konaly souběžně tři akce pro nadané SOČkaře. Pro pokročilé proběhla akce Letní soustředění vítězů SOČ, pro naprosté začátečníky pak Letní škola SOČ. K tomu se konala také akce Dílny SOČ určená studentům brněnského Gymnázia Vídeňská.

Zářijové akce pro začínající i pokročilé SOČkaře

Připravujeme zářijové akce pro účastníky letošní online celostátní přehlídky, ale také pro naprosté začátečníky. Doufáme, že aktuální epidemiologická situace nám dovolí obě akce uspořádat v plném počtu. Jedná se o pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ, kam zveme výhradně účastníky letošní celostátní přehlídky, a třídenní Letní školu SOČ, která je pro…

Zemřel doc. Václav Sedláček

Dne 15. července 2020 zemřel náhle ve věku 74 let Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., dlouholet porotce SOČ, jeden z prvních členů Sdružení, dlouholetý člen Správní rady Sdružení. Správní rada zaslala rodině kondolenční dopis jménem Sdružení.