• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • Přihlašujte se na Letní školu mladých talentů 2016

  31. 7. 2016

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s. si vás dovoluje pozvat na akci Letní škola mladých talentů 2016. Podrobnosti najdete v tomto článku.

  Přečíst zbytek článku »


  Výroční zpráva za rok 2015

  30. 6. 2016

  Valná hromada na svém 14. zasedání schválila Výroční zprávu a zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky a zprávy kontrolní komise za rok 2015. Zprávu najdete v sekci O nás nebo přímo zde. Zpráva byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


  Sdružení se podílí na fungování neziskovek v JmK

  29. 6. 2016

  Sdružení je členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Předseda Sdružení, Ing. Miloslav Hlaváček, působil v minulém období jako člen výkonného výboru této organizace a zastupoval ANNO JmK jako stálý host v Komisi pro výchovu a vzdělávání Jihomoravského kraje.

  Přečíst zbytek článku »


  Pozvánka na Valnou hromadu

  10. 6. 2016

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s. zve všechny své členy, zájemce o členství a příznivce na na 14. valnou hromadu, která se uskuteční dne 17. června 2016 na SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové. Začátek v 9.00 hodin, přesná místnost bude zveřejněna ve vestibulu školy a na organizačním štábu SOČ.
  Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti za rok 2015
  4. Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za rok 2015
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Diskuse k předneseným zprávám
  7. Schválení přednesených zpráv
  8. Zpráva kontrolní komise — vzetí na vědomí
  9. Správní rada — vyřízení zápisu Sdružení do spolkového rejstříku
  10. Stav členské základny, přijetí nových členů — informace
  11. Odměny členům správní rady
  12. Informace o projektech podaných na MŠMT ČR, KÚ JmK a dalších  akcích pořádaných v roce 2015 a připravovaných na rok 2016
  13. Informace o spolupráci s dalšími orgány a institucemi
  14. Diskuse, různé, závěr

  Členy, kteří se nemohou osobně jednání zúčastnit, prosíme o vyjádření formou elektronického hlasování, aby valná hromada byla usnášení schopná. Veškeré materiály byly členům zaslány s předstihem na jejich e-mailové adresy. (Pokud někomu nedorazil e-mail s materiály a e-mail s výroční zprávou, nechť se ozve na e-mail dosedel@snptm.cz).


  Učená společnost ocenila SOČkaře

  24. 5. 2016

  Učená společnost České republiky udělila včera v pražském Karolinu ceny Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů České republiky. Na ocenění jsou studenti nominováni řediteli a ředitelkami svých středních škol nebo Sdružením na podporu talentované mládeže.

  Přečíst zbytek článku »


  Absolventka Letní školy získala cenu na Intel ISEF

  14. 5. 2016

  Barbora Čechová z Gymnázia Matyáše Lercha Brno, která se zúčastnila Letní školy mladých talentů 2015, získala 4. cenu na největší soutěži středoškoláků Intel ISEF.

  Přečíst zbytek článku »


  Jarní seminář se ruší

  18. 2. 2016

  Z důvodu nedostatku finančních prostředků se ruší plánovaný seminář Středoškolští talentovaní studenti 2016 – Seminář SOČ pro studenty, který se měl konat 6.-8. dubna 2016.

  Přečíst zbytek článku »


  Projekt práce Sdružení pro rok 2016

  12. 2. 2016

  V sekci O nás byl zveřejněn dokument Projekty Sdružení pro rok 2016, který obsahuje přehled aktivit, jimž se chce Sdružení v roce 2016 věnovat. Součástí projektů jsou tři semináře pro středoškoláky (Středoškolští talentovaní studenti – Seminář SOČ pro studenty 2016, Letní škola mladých talentů 2016, Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V 2016), udělení Ceny Talent u příležitosti Celostátní přehlídky SOČ a zajištění celoročního chodu Sdružení. Realizace jednotlivých akcí závisí na množství získaných finančních prostředků.


  Závěrečná zpráva za akce uspořádané v roce 2015

  11. 2. 2016

  V sekci O nás přibyla závěrečná zpráva o akcích uspořádaných v roce 2015. Tato zpráva byla přiložena k vyúčtování dotací a grantů MŠMT a JmK a rozeslána sponzorům. Poslouží rovněž jako podklad pro tvorbu výroční zprávy Sdružení.

  V roce 2015 realizovalo Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky celkem pět akcí pro talentované středoškoláky a pedagogické pracovníky. Jednalo se o seminář Středoškolští talentovaní studenti – Seminář SOČ pro studenty 2015, Setkání absolventů, Letní školu mladých talentů 2015, celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků IV a seminář pro pedagogy Učím citace. Celkem bylo přímo proškoleno 155 žáků a 12 pedagogických pracovníků.


  Sdružení je opět řádným členem Milset Europe

  11. 2. 2016

  Sdružení na podporu talentované mládeže je opět řádným členem organizace Milset Europe. Certifikát pro rok 2016 najdete zde. Milset Europe je nevládní nezisková a politicky nezávislá organizace, která sdružuje evropské organizace zabývající se vzděláváním mladých lidí, zejména se zaměřením na vzdělávání ve vědě a technice.