Akce

Sdružení pořádá každý rok několik akcí, které se snaží oslovit zejména účastníky Středoškolské odborné činnosti, ale i další studenty a pedagogy středních škol. Akce jsou určeny účastníkům ze všech krajů České republiky s mírným mezinárodním přesahem. Následuje výčet akcí, jejichž konkrétní počet a termíny závisí na množství získaných finančních prostředků. Přesný plán včetně termínů najdete v sekci O nás v projektech činnosti na jednotlivé roky.

Jarní seminář: v průběhu března probíhá třídenní seminář pro pokročilé účastníky SOČ. Je zaměřen na vylepšení formálních chyb v práci SOČ a přípravu na obhajobu ve vyšších kolech soutěže SOČ.

Letní škola mladých vědců/talentů: koncem srpna nebo začátkem září se koná pětidenní setkání zejména pokročilých účastníků soutěže SOČ a vítězů nominovaných na mezinárodní soutěže. Studenti jsou rozděleni do několika skupin od začátečníků (naučí se, jak napsat a obhájit práci), přes pokročilé (vylepší svou práci a naučí se ji obhájit), až po mezinárodní soutěžící (připraví se na navazující soutěže).

Podzimní seminář: probíhá začátkem listopadu v tříletých cyklech (Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů, Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků, Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů). Studenti se mohou účastnit opakovaně, zaměření seminářů se vždy liší podle toho, v které části cyklu se nachází.

Jednodenní akce: v závislosti na dostupnosti finančních prostředků pořádá Sdružení jednodenní akce. Např. Nebojte se vědy (ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně), Brno – Město vědy a techniky (ve spolupráci s firmou ABB).

Valná hromada: Pro své členy pořádá Sdružení jednou ročně Valnou hromadu. Koná se vždy u příležitosti celostátní přehlídky SOČ, kde se pohybuje největší počet členů Sdružení. Ostatní mohou hlasovat elektronicky.