2016 – Letní škola mladých talentů 2016

Ve dnech 19.-23. září proběhla v Brně akce Letní škola mladých talentů 2016, které se zúčastnilo 62 studentů a studentek ze všech krajů České republiky. Náplní akce byla příprava na mezinárodní soutěže i na soutěž SOČ.

2015 – Letní škola mladých talentů 2015

V termínu 14.-18. září 2015 se v Brně uskutečnil další ročník Letní školy mladých talentů 2015, které se zúčastnilo 63 studentů a studentek z celé České republiky. Náplní Letní školy byly lekce o tvorbě práce SOČ, její prezentaci, tvorbě posteru, psychologických aspektech vědecké práce, rétorických dovednostech, etice ve vědecké práci…

2014 – Letní škola mladých talentů 2014

Ve dnech 15.-19. září 2014 proběhla v Brně pětidenní akce Letní škola mladých talentů 2014. Studenti, kteří se jí zúčastnili, byli rozděleni do dvou začátečnických a jedné pokročilé skupiny.

2013 – Seminář Nebojte se vědy

  1. února 2013 proběhl v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně jednodenní seminář Nebojte se vědy. Jeho součástí byly přednášky o soutěži SOČ a navazujících mezinárodních soutěžích, dále následovala exkurze po špičkově vybavených chemických laboratořích a několik pokusů, které si mohli účastníci sami vyzkoušet.