Začátečnický seminář Letní škola SOČ 2022

V termínu 21.-23. září 2022 se v Brně bude konat akce pro žáky a žákyně středních škol z celé České republiky, kteří se chtějí v tomto školním roce zúčastnit soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Nový ročník soutěže České hlavičky

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení 16. ročníku soutěže České hlavičky 2022 pro mladé začínající vědce, respektive nadané studenty středních škol, který vyhlašuje Česká hlava společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zemřel PaedDr. Milan Škrabal

Ve věku 71 let zemřel PaedDr. Milan Škrabal, dlouholetý porotce SOČ, bývalý předseda Ústřední komise SOČ, zakládající člen Sdružení, dlouholetý člen Správní rady Sdružení.

Tisková zpráva: Odborná pracovní skupina

Zájem o podporu talentované mládeže je mottem činnosti Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, které již dlouhou dobu rozvíjí svoje aktivity v rámci celé České republiky. V loňském roce byla v rámci Sdružení ustavena odborná pracovní skupina (OPO) sdružující representanty vysokého, středního školství, zaměstnavatelů i státní správy. Celá tisková zpráva…

Projekt práce na rok 2022

V sekci O nás najdete kompletní projekt práce činnosti Sdružení pro rok 2022. Sdružení má v plánu realizovat pravidelné akce zejména pro začínající soutěžící SOČ na začátku školního roku 2022/23.

Odložení listopadového semináře

Připravujeme celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů VI. Původní termín 4.-6. 11. 2020 nezvládneme kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením dodržet. Pokud situace dovolí, uspořádáme seminář v termínu 18.-20.11. 2020.

Zářijové akce pro začínající i pokročilé SOČkaře

Připravujeme zářijové akce pro účastníky letošní online celostátní přehlídky, ale také pro naprosté začátečníky. Doufáme, že aktuální epidemiologická situace nám dovolí obě akce uspořádat v plném počtu. Jedná se o pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ, kam zveme výhradně účastníky letošní celostátní přehlídky, a třídenní Letní školu SOČ, která je pro…

Zemřel doc. Václav Sedláček

Dne 15. července 2020 zemřel náhle ve věku 74 let Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., dlouholet porotce SOČ, jeden z prvních členů Sdružení, dlouholetý člen Správní rady Sdružení. Správní rada zaslala rodině kondolenční dopis jménem Sdružení.

Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Valná hromada Sdružení se koná 24. 7. 2019 od 16.00 v restauraci Kozlovna U Malchrů, Brno. Všichni členové dostali elektronicky pozvánku s podrobným programem i všemi podkladovými materiály.