O nás

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s (dále jen Sdružení). je dobrovolnou organizací, jež vznikla dne 2.9. 2002 registraci na Ministerstvu vnitra ČR. Členství ve Sdružení je dobrovolné a bezplatné.

Cílem Sdružení je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především podporou Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o podporu při pořádání krajských kol SOČ a celostátní přehlídky SOČ, podporu při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, zabezpečení účasti talentovaných středoškoláků na dalších mezinárodních soutěžích, které dosud nebyly obsazovány, pořádání a ekonomické zabezpečení seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporu dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.

Správní rada Sdružení

Ing. Miloslav Hlaváček (předseda) – hlavacek@snptm.cz

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (místopředseda, webmaster) – dosedel@snptm.cz

Mgr. Jitka Kačerová (místopředsedkyně) – kacerova@snptm.cz

RNDr. Jan Lázna

Ing. Tomáš Lázna

Ing. Miroslav Pinka

PaedDr. Vladimír Šimíček.

Kontrolní komise

PaedDr. Ivo Martinec, CSc. (předseda)

Ing. Jan Esterka

PaedDr. Oldřich Kovář

Kontakt

Sdružení na podporu talentované mládeže
České republiky, z. s. (SNPTM)

Viniční 171

615 00 Brno

IČ: 26601567

snptm@snptm.cz

Dokumenty Sdružení

Základní dokumenty

Aktuální znění Stanov spolku od 13. 6. 2014, potvrzené Stanovy ve Sbírce listin rejstříkového soudu

Stanovy platné do 12. 6. 2014 + Doplněk ke stanovám č. 1 + Doplněk ke stanovám č. 2

Projekt práce s talenty

Rok 2024

Projekty Sdružení pro rok 2024

Rok 2023

Projekty Sdružení pro rok 2023

Rok 2022
Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2022

Projekty Sdružení pro rok 2022

Rok 2021
Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2021

Projekty Sdružení pro rok 2021

Rok 2020

Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2020

Závěrečná zpráva za akce v roce 2020

Projekty Sdružení pro rok 2020

Rok 2019

Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2019

Závěrečná zpráva za akce v roce 2019

Projekty Sdružení pro rok 2019

Rok 2018

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2018

Závěrečná zpráva za akce v roce 2018

Projekty Sdružení pro rok 2018

Rok 2017

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2017

Závěrečná zpráva za akce v roce 2017

Projekty Sdružení pro rok 2017

Rok 2016

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2016

Závěrečná zpráva za akce 2016

Projekty Sdružení pro rok 2016

Rok 2015

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2015

Závěrečná zpráva za akce 2015

Projekty Sdružení pro rok 2015

Rok 2014

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2014

Letní škola mladých talentů 2014 a celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů IV

Projekty Sdružení pro rok 2014

Rok 2013

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2013

Letní škola mladých vědců 2013 a celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV

Projekty Sdružení pro rok 2013

Rok 2012

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2012

Letní škola mladých vědců 2012 a celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků III

Projekty Sdružení pro rok 2012

Rok 2011

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2011

Celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů III

Projekty Sdružení pro rok 2011

Rok 2010

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2010

Letní škola mladých vědců 2010 a celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III

Projekty Sdružení pro rok 2010

Rok 2009

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2009

Celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků II

Projekty Sdružení pro rok 2009

Rok 2008

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2008

Letní škola mladých vědců 2008

Celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů II

Projekty Sdružení pro rok 2008

Rok 2007

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2007

Letní škola mladých vědců 2007

Celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů II

Projekty Sdružení pro rok 2007

Rok 2006

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2006

Letní škola mladých vědců 2006

Celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků

Rok 2005

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2005

Celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů

Rok 2004

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2004

Účetní uzávěrka 2004

Celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů