• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • O nás

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s (dále jen Sdružení). je dobrovolnou organizací, jež vznikla dne 2.9. 2002 registraci na Ministerstvu vnitra ČR. Členství ve Sdružení je dobrovolné a bezplatné.

  Cílem Sdružení je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především podporou Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Jedná se o podporu při pořádání krajských kol SOČ a celostátní přehlídky SOČ, podporu při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, zabezpečení účasti talentovaných středoškoláků na dalších mezinárodních soutěžích, které dosud nebyly obsazovány, pořádání a ekonomické zabezpečení seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporu dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.

  Správní rada Sdružení

  Ing. Miloslav Hlaváček (předseda) – hlavacek@snptm.cz,
  mobil 603 869 223

  Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (místopředseda, webmaster) – dosedel@snptm.cz

  Mgr. Jitka Kačerová (místopředsedkyně) – kacerova@snptm.cz

  RNDr. Jan Lázna

  Ing. Tomáš Lázna

  Ing. Miroslav Pinka

  PaedDr. Vladimír Šimíček.

  Kontrolní komise

  PaedDr. Ivo Martinec, CSc. (předseda)

  Ing. Jan Esterka

  PaedDr. Oldřich Kovář

  Kontakt

  Sdružení na podporu talentované mládeže
  České republiky, z. s. (SNPTM)

  Viniční 171

  615 00 Brno

  IČ: 26601567

  snptm@snptm.cz

  Dokumenty Sdružení

  Základní dokumenty

  Aktuální znění Stanov spolku od 13. 6. 2014, potvrzené Stanovy ve Sbírce listin rejstříkového soudu

  Stanovy platné do 12. 6. 2014 + Doplněk ke stanovám č. 1 + Doplněk ke stanovám č. 2

  Projekt práce s talenty

  Rok 2020

  Projekty Sdružení pro rok 2020

  Rok 2019

  Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2019

  Závěrečná zpráva za akce v roce 2019

  Projekty Sdružení pro rok 2019

  Rok 2018

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2018

  Závěrečná zpráva za akce v roce 2018

  Projekty Sdružení pro rok 2018

  Rok 2017

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2017

  Závěrečná zpráva za akce v roce 2017

  Projekty Sdružení pro rok 2017

  Rok 2016

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2016

  Závěrečná zpráva za akce 2016

  Projekty Sdružení pro rok 2016

  Rok 2015

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2015

  Závěrečná zpráva za akce 2015

  Projekty Sdružení pro rok 2015

  Rok 2014

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2014

  Letní škola mladých talentů 2014 a celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů IV

  Projekty Sdružení pro rok 2014

  Rok 2013

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2013

  Letní škola mladých vědců 2013 a celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV

  Projekty Sdružení pro rok 2013

  Rok 2012

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2012

  Letní škola mladých vědců 2012 a celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků III

  Projekty Sdružení pro rok 2012

  Rok 2011

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2011

  Celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů III

  Projekty Sdružení pro rok 2011

  Rok 2010

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2010

  Letní škola mladých vědců 2010 a celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III

  Projekty Sdružení pro rok 2010

  Rok 2009

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2009

  Celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků II

  Projekty Sdružení pro rok 2009

  Rok 2008

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2008

  Letní škola mladých vědců 2008

  Celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů II

  Projekty Sdružení pro rok 2008

  Rok 2007

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2007

  Letní škola mladých vědců 2007

  Celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů II

  Projekty Sdružení pro rok 2007

  Rok 2006

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2006

  Letní škola mladých vědců 2006

  Celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků

  Rok 2005

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2005

  Celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů

  Rok 2004

  Výroční zpráva a zpráva o hospodaření včetně účetní uzávěrky za rok 2004

  Účetní uzávěrka 2004

  Celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů