• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • Talentovanou mládež podporuje už čtyři desetiletí

  26. 1. 2017

  V deníku Právo vyšel 12. 1. 2017 článek o činnosti Sdružení a jejího předsedy, Ing. Miloslava Hlaváčka. Článek vyzdvihl jeho činnost pro soutěž SOČ a práci s talentovanou mládeží obecně, informuje o akcích Sdružení v roce 2016.

  Přečíst zbytek článku »


  PF 2017

  31. 12. 2016

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky přeje všem svým členům, sponzorům, partnerům, studentům i příznivcům vše nejlepší v roce 2017. nechť vás úspěchy provází v osobním i studijním či pracovním životě, práci s talentovanou mládeží i tvorbě vlastních prací SOČ!


  2016 – Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V

  3. 12. 2016

  Ve dnech 2.-4. listopadu 2016 proběhl v Brně celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V, kterého se zúčastnilo 67 studentů a studentek středních škol z celé České republiky. Třídenní seminář Tvůrčí dílna je určen studujícím, kteří se soutěží SOČ teprve začínají. Názorným způsobem se seznámí se základním systémem soutěže Středoškolská odborná činnost, naučí se vybrat téma a podle pravidel ho zpracovat. Speciální lekce budou věnovány vyhledávání informací, zpracování citací, dodržení formálních požadavků a přípravě prezentace. Nedílnou součástí je také základní psychologická příprava účastníků soutěží.

  Přečíst zbytek článku »


  Sdružení přijato do Evropské sítě na podporu nadání

  22. 11. 2016

  etsnNaše Sdružení bylo přijato do Evropské sítě na podporu nadání (European Talent Support Network), ve které je sdruženo téměř 300 organizací podporující vzdělávání a rozvoj nadané mládeže z 39 evropských zemích. Sdružení se stalo takzvaným Talentpointem a díky svému členství získalo množství potenciálních partnerů pro sdílení zkušeností nebo spolupráci na mezinárodních projektech.


  2016 – Letní škola mladých talentů 2016

  11. 10. 2016

  Ve dnech 19.-23. září proběhla v Brně akce Letní škola mladých talentů 2016, které se zúčastnilo 62 studentů a studentek ze všech krajů České republiky. Náplní akce byla příprava na mezinárodní soutěže i na soutěž SOČ.

  Přečíst zbytek článku »


  Přihlašujte se na seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V 2016

  13. 9. 2016

  Termín konání: 2.-4. listopadu 2016, začátek ve středu v 12.00, konec v pátek ve 12.00

  Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

  Přečíst zbytek článku »


  Přihlašujte se na Letní školu mladých talentů 2016

  31. 7. 2016

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s. si vás dovoluje pozvat na akci Letní škola mladých talentů 2016. Podrobnosti najdete v tomto článku.

  Přečíst zbytek článku »


  Výroční zpráva za rok 2015

  30. 6. 2016

  Valná hromada na svém 14. zasedání schválila Výroční zprávu a zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky a zprávy kontrolní komise za rok 2015. Zprávu najdete v sekci O nás nebo přímo zde. Zpráva byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


  Sdružení se podílí na fungování neziskovek v JmK

  29. 6. 2016

  Sdružení je členem Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Předseda Sdružení, Ing. Miloslav Hlaváček, působil v minulém období jako člen výkonného výboru této organizace a zastupoval ANNO JmK jako stálý host v Komisi pro výchovu a vzdělávání Jihomoravského kraje.

  Přečíst zbytek článku »


  Pozvánka na Valnou hromadu

  10. 6. 2016

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z.s. zve všechny své členy, zájemce o členství a příznivce na na 14. valnou hromadu, která se uskuteční dne 17. června 2016 na SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové. Začátek v 9.00 hodin, přesná místnost bude zveřejněna ve vestibulu školy a na organizačním štábu SOČ.
  Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti za rok 2015
  4. Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za rok 2015
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Diskuse k předneseným zprávám
  7. Schválení přednesených zpráv
  8. Zpráva kontrolní komise — vzetí na vědomí
  9. Správní rada — vyřízení zápisu Sdružení do spolkového rejstříku
  10. Stav členské základny, přijetí nových členů — informace
  11. Odměny členům správní rady
  12. Informace o projektech podaných na MŠMT ČR, KÚ JmK a dalších  akcích pořádaných v roce 2015 a připravovaných na rok 2016
  13. Informace o spolupráci s dalšími orgány a institucemi
  14. Diskuse, různé, závěr

  Členy, kteří se nemohou osobně jednání zúčastnit, prosíme o vyjádření formou elektronického hlasování, aby valná hromada byla usnášení schopná. Veškeré materiály byly členům zaslány s předstihem na jejich e-mailové adresy. (Pokud někomu nedorazil e-mail s materiály a e-mail s výroční zprávou, nechť se ozve na e-mail dosedel@snptm.cz).