• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • Pozvánka na 17. valnou hromadu SNPTM

  Všichni členové a členky SNPTM byli pozváni e-mailem na 17. valnou hromadu, která se bude konat ve vinotéce RockWine v Brně, Vídeňská 18, 639 00 Brno-střed-Štýřice. Začátek v 13,00 hodin. Upozorňujeme členy, aby informovali o případné změně e-mailové adresy.

  Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti za rok 2018
  4. Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za rok 2018
  5. Kandidátka členů nové Správní rady
  6. Kandidátka členů nové kontrolní komise
  7. Diskuse k předneseným zprávám
  8. Schválení přednesených zpráv
  9. Zpráva kontrolní komise
  10. Zpráva kontrolní komise – vzetí na vědomí
  11. Stav členské základny – informace
  12. Odměny členům správní rady
  13. Informace o projektech podaných na MŠMT ČR, KÚ JmK a dalších a akcích pořádaných v roce 2018 a připravovaných na rok 2019
  14. Informace o spolupráci s dalšími orgány a institucemi
  15. Diskuse, různé, závěr

  Komentáře nejsou povoleny.