Sponzoring

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s.

Registrace na Ministerstvu vnitra: 2. září 2002 pod č.j.: VS/1-1/51 095/02-R

Zápis do Spolkového rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 9287

Cíl sdružení: podpora talentované mládeže České republiky a to zejména Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Dosažení cíle bude zajištěno: podporou při pořádání krajských a celostátních kol SOČ, podporou při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, pořádáním a ekonomickým zabezpečením seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporou dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.

Zdroje financování: sponzorské dary, granty veřejných institucí (především Jihomoravský kraj)

Možnost podpory: finanční dar, věcný dar (ceny do soutěží). Dary jsou vždy zajištěny řádnou sponzorskou smlovou, jedná se tedy o daňově odečitatelné položky. Dar může být věnován bez bližšího určení, lze ale dohodnout i konkrétní cílení daru. Po využití daru obdrží dárce přesnou informaci o tom, jak byl jeho dar využit.

Možnost propagace: za vaši podporu můžeme nabídnout zejména:

• zveřejnění vašeho loga na webových stránkách Sdružení a při akcích pořádaných Sdružením
• zveřejnění vaší reklamy v materiálech vydávaných Sdružením (např. informační brožurky a plakáty distribuované na středních školách)
• zprostředkování kontaktu na talentované středoškoláky ­ vaše potenciální zaměstnance

V případě zájmu: kontaktujte členy správní rady Sdružení (viz záložka O nás) nebo přímo předsedu Ing. Miloslava Hlaváčka (hlavacek@snptm.cz)

Sponzoři Sdružení 2020

msmt1

MŠMT ČR

Jihomoravský kraj

Nadační fond RC Brno

Sponzoři Sdružení 2019

msmt1

MŠMT ČR

Jihomoravský kraj

Magistrát hl. m. Prahy

Nadační fond RC Brno

KOVOKON Popovice, s.r.o.

Pavel Solný

Rozvíjej svůj talent, nadační fond

Zdeněk Prokop

National Pen

Sponzoři Sdružení 2018

msmt1

MŠMT ČR

Magistrát hl. m. Prahy

Sponzoři Sdružení 2017

jmk  msmt1

Jihomoravský kraj

MŠMT ČR

Cutter Systems

Sponzoři Sdružení 2016

ABB_UR             

jmk  msmt1

Jihomoravský kraj

MŠMT ČR

ABB

Brother

Cutter Systems

Sponzoři Sdružení 2015

ABB_UR

 

jmk msmt1 
Jihomoravský kraj

MŠMT ČR

ABB

Cutter Systems

Sponzoři Sdružení 2014

ABB_UR         znaek_bar.ai

 

jmk  msmt1

Jihomoravský kraj

MŠMT ČR

ABB

Brother

Cutter Systems

Magistrát města Brno

Sponzoři Sdružení 2013

ABB_UR  unistav2

 

jmk msmt1

Jihomoravský kraj

MŠMT ČR

Brother

Unistav, a. s.

ABB

Sponzoři Sdružení 2012

jihomoravsky-kraj1 msmt1 

Jihomoravský kraj

MŠMT ČR

Brother

Sponzoři Sdružení 2011

ČEPS jihomoravsky-kraj1
ČEPS, a. s.

Jihomoravský kraj

Sponzoři Sdružení 2010

ČEPS  unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 

ČEPS, a. s.

Unistav, a. s.

MŠMT ČR

Jihomoravský kraj

Manex & Co. a. s.

Sponzoři Sdružení 2009

ČEPSmsmt1  unistav2  znaek_bar.ai

ČEPS, a. s.

MŠMT ČR

Unistav, a. s.

Nokia Czech Republic

Město Brno

Sponzoři Sdružení 2008

ceps_logo_rgb2

unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 ige

ČEPS, a. s.

Unistav, a. s.

MŠMT ČR

Jihomoravský kraj

IGE-CZ s. r. o.

Sponzoři Sdružení 2007

ceps_logo_rgb2

msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

ČEPS, a. s.

Hewlett-Packard s. r. o.

IGE-CZ s. r. o.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jihomoravský kraj

Sponzoři Sdružení 2006

ceps_logo_rgb2

jmp valcovny  msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

ČEPS, a. s.

Jihomoravská plynárenská, a. s.

Hewlett-Packard s. r. o.

IGE-CZ s. r. o.

Válcovny plechu Frýdek-Místek, a. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jihomoravský kraj

Mgr. Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí

Ing. Martin Pecina MBA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže