• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • Sponzoring

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s.

  Registrace na Ministerstvu vnitra: 2. září 2002 pod č.j.: VS/1-1/51 095/02-R

  Zápis do Spolkového rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 9287

   

  Cíl sdružení: podpora talentované mládeže České republiky a to zejména Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

  Dosažení cíle bude zajištěno: podporou při pořádání krajských a celostátních kol SOČ, podporou při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, pořádáním a ekonomickým zabezpečením seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporou dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.

  Zdroje financování: sponzorské dary, granty veřejných institucí (především Jihomoravský kraj)

  Možnost podpory: finanční dar, věcný dar (ceny do soutěží). Dary jsou vždy zajištěny řádnou sponzorskou smlovou, jedná se tedy o daňově odečitatelné položky. Dar může být věnován bez bližšího určení, lze ale dohodnout i konkrétní cílení daru. Po využití daru obdrží dárce přesnou informaci o tom, jak byl jeho dar využit.

  Možnost propagace: za vaši podporu můžeme nabídnout zejména:

  • zveřejnění vašeho loga na webových stránkách Sdružení a při akcích pořádaných Sdružením
  • zveřejnění vaší reklamy v materiálech vydávaných Sdružením (např. informační brožurky a plakáty distribuované na středních školách)
  • zprostředkování kontaktu na talentované středoškoláky ­ vaše potenciální zaměstnance

  V případě zájmu: kontaktujte členy správní rady Sdružení (viz záložka O nás) nebo přímo předsedu Ing. Miloslava Hlaváčka (hlavacek@snptm.cz)

  Sponzoři Sdružení 2017

  jmk  msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

   

  Cutter Systems

  Sponzoři Sdružení 2016

  ABB_UR             

  jmk  msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  ABB

  Brother

  Cutter Systems

  Sponzoři Sdružení 2015

  ABB_UR

   

  jmk msmt1 
  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  ABB

  Cutter Systems

  Sponzoři Sdružení 2014

  ABB_UR         znaek_bar.ai

   

  jmk  msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  ABB

  Brother

  Cutter Systems

  Magistrát města Brno

  Sponzoři Sdružení 2013

  ABB_UR  unistav2

   

  jmk msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  Brother

  Unistav, a. s.

  ABB

  Sponzoři Sdružení 2012

  jihomoravsky-kraj1 msmt1 

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  Brother

  Sponzoři Sdružení 2011

  ČEPS jihomoravsky-kraj1
  ČEPS, a. s.

  Jihomoravský kraj

  Sponzoři Sdružení 2010

  ČEPS  unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 

  ČEPS, a. s.

  Unistav, a. s.

  MŠMT ČR

  Jihomoravský kraj

  Manex & Co. a. s.

  Sponzoři Sdružení 2009

  ČEPSmsmt1  unistav2  znaek_bar.ai

  ČEPS, a. s.

  MŠMT ČR

  Unistav, a. s.

  Nokia Czech Republic

  Město Brno

  Sponzoři Sdružení 2008

  ceps_logo_rgb2

  unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 ige

  ČEPS, a. s.

  Unistav, a. s.

  MŠMT ČR

  Jihomoravský kraj

  IGE-CZ s. r. o.

  Sponzoři Sdružení 2007

  ceps_logo_rgb2

  msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

  ČEPS, a. s.

  Hewlett-Packard s. r. o.

  IGE-CZ s. r. o.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Jihomoravský kraj

  Sponzoři Sdružení 2006

  ceps_logo_rgb2

  jmp valcovny  msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

  ČEPS, a. s.

  Jihomoravská plynárenská, a. s.

  Hewlett-Packard s. r. o.

  IGE-CZ s. r. o.

  Válcovny plechu Frýdek-Místek, a. s.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Jihomoravský kraj

  Mgr. Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí

  Ing. Martin Pecina MBA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže