• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • Sponzoring

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s.

  Registrace na Ministerstvu vnitra: 2. září 2002 pod č.j.: VS/1-1/51 095/02-R

  Zápis do Spolkového rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 9287

  Cíl sdružení: podpora talentované mládeže České republiky a to zejména Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

  Dosažení cíle bude zajištěno: podporou při pořádání krajských a celostátních kol SOČ, podporou při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, pořádáním a ekonomickým zabezpečením seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporou dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.

  Zdroje financování: sponzorské dary, granty veřejných institucí (především Jihomoravský kraj)

  Možnost podpory: finanční dar, věcný dar (ceny do soutěží). Dary jsou vždy zajištěny řádnou sponzorskou smlovou, jedná se tedy o daňově odečitatelné položky. Dar může být věnován bez bližšího určení, lze ale dohodnout i konkrétní cílení daru. Po využití daru obdrží dárce přesnou informaci o tom, jak byl jeho dar využit.

  Možnost propagace: za vaši podporu můžeme nabídnout zejména:

  • zveřejnění vašeho loga na webových stránkách Sdružení a při akcích pořádaných Sdružením
  • zveřejnění vaší reklamy v materiálech vydávaných Sdružením (např. informační brožurky a plakáty distribuované na středních školách)
  • zprostředkování kontaktu na talentované středoškoláky ­ vaše potenciální zaměstnance

  V případě zájmu: kontaktujte členy správní rady Sdružení (viz záložka O nás) nebo přímo předsedu Ing. Miloslava Hlaváčka (hlavacek@snptm.cz)

  Sponzoři Sdružení 2019

  msmt1

  MŠMT ČR

  Jihomoravský kraj

  Magistrát hl. m. Prahy

  Nadační fond RC Brno

  KOVOKON Popovice, s.r.o.

  Pavel Solný

  Rozvíjej svůj talent, nadační fond

  Zdeněk Prokop

  National Pen

  Sponzoři Sdružení 2018

  msmt1

  MŠMT ČR

  Magistrát hl. m. Prahy

  Sponzoři Sdružení 2017

  jmk  msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  Cutter Systems

  Sponzoři Sdružení 2016

  ABB_UR             

  jmk  msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  ABB

  Brother

  Cutter Systems

  Sponzoři Sdružení 2015

  ABB_UR

   

  jmk msmt1 
  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  ABB

  Cutter Systems

  Sponzoři Sdružení 2014

  ABB_UR         znaek_bar.ai

   

  jmk  msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  ABB

  Brother

  Cutter Systems

  Magistrát města Brno

  Sponzoři Sdružení 2013

  ABB_UR  unistav2

   

  jmk msmt1

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  Brother

  Unistav, a. s.

  ABB

  Sponzoři Sdružení 2012

  jihomoravsky-kraj1 msmt1 

  Jihomoravský kraj

  MŠMT ČR

  Brother

  Sponzoři Sdružení 2011

  ČEPS jihomoravsky-kraj1
  ČEPS, a. s.

  Jihomoravský kraj

  Sponzoři Sdružení 2010

  ČEPS  unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 

  ČEPS, a. s.

  Unistav, a. s.

  MŠMT ČR

  Jihomoravský kraj

  Manex & Co. a. s.

  Sponzoři Sdružení 2009

  ČEPSmsmt1  unistav2  znaek_bar.ai

  ČEPS, a. s.

  MŠMT ČR

  Unistav, a. s.

  Nokia Czech Republic

  Město Brno

  Sponzoři Sdružení 2008

  ceps_logo_rgb2

  unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 ige

  ČEPS, a. s.

  Unistav, a. s.

  MŠMT ČR

  Jihomoravský kraj

  IGE-CZ s. r. o.

  Sponzoři Sdružení 2007

  ceps_logo_rgb2

  msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

  ČEPS, a. s.

  Hewlett-Packard s. r. o.

  IGE-CZ s. r. o.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Jihomoravský kraj

  Sponzoři Sdružení 2006

  ceps_logo_rgb2

  jmp valcovny  msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

  ČEPS, a. s.

  Jihomoravská plynárenská, a. s.

  Hewlett-Packard s. r. o.

  IGE-CZ s. r. o.

  Válcovny plechu Frýdek-Místek, a. s.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Jihomoravský kraj

  Mgr. Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí

  Ing. Martin Pecina MBA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže