Odložení listopadového semináře

Připravujeme celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů VI. Původní termín 4.-6. 11. 2020 nezvládneme kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením dodržet. Pokud situace dovolí, uspořádáme seminář v termínu 18.-20.11. 2020.

Zářijové akce pro začínající i pokročilé SOČkaře

Připravujeme zářijové akce pro účastníky letošní online celostátní přehlídky, ale také pro naprosté začátečníky. Doufáme, že aktuální epidemiologická situace nám dovolí obě akce uspořádat v plném počtu. Jedná se o pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ, kam zveme výhradně účastníky letošní celostátní přehlídky, a třídenní Letní školu SOČ, která je pro…

Zemřel doc. Václav Sedláček

Dne 15. července 2020 zemřel náhle ve věku 74 let Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., dlouholet porotce SOČ, jeden z prvních členů Sdružení, dlouholetý člen Správní rady Sdružení. Správní rada zaslala rodině kondolenční dopis jménem Sdružení.

Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Valná hromada Sdružení se koná 24. 7. 2019 od 16.00 v restauraci Kozlovna U Malchrů, Brno. Všichni členové dostali elektronicky pozvánku s podrobným programem i všemi podkladovými materiály.

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2019

V sekci o nás je zveřejněna Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2019. Obsahuje přehled akcí uskutečněných v roce 2019 včetně přesného počtu účastníků, dále pak podrobné vyúčtování veškerých nákladů a účetní uzávěrku zpracovanou daňovou poradkyní. Doplnění: 24. 7. byla Výroční zpráva schválena Valnou hromadou.

2019 – Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů

V termínu 6.-8. 11. 2019 se v Brně uskutečnil seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů VI 2019, kterého se zúčastnilo 66 studentů a studentek ze všech krajů České republiky a 12 pedagogických pracovníků, kteří se studenty pracují.

Přihlašujte se na seminář Tvůrčí dílna

Seminář se koná v Brně v termínu 6.-8.11. (středa až pátek). Je určen začínajícím žákům středních škol, kteří připravují svou první práci SOČ. Účast bude pravděpodobně spojena s nutností uhradit účastnický poplatek ve výši 300 Kč. AKTUÁLNĚ JE KAPACITA PRO STUDENTY NAPLNĚNA, VOLNÁ MÍSTA JSOU JEN PRO PEDAGOGY Přihláška k…

2019 – Letní soustředění vítězů SOČ III 2019 a Letní škola SOČ 2019

V termínu 9.-13. září 2019 proběhla v Brně akce Letní soustředění vítězů SOČ III 2019 určená pro účastníky 41. celostátní přehlídky SOČ. V termínu 11.-13. září 2019 proběhla paralelně akce Letní škola SOČ 2019 určená pro začátečníky. Obou akcí se zúčastnilo 69 studentů a studentek z celé České republiky.