2018 Letní soustředění vítězů SOČ a Letní škola SOČ

V termínu 17.-21. září 2018 proběhla v Brně akce Letní soustředění vítězů SOČ II 2018 určená pro účastníky 40. celostátní přehlídky SOČ. V termínu 19.-21. září 2018 proběhla paralelně akce Letní škola SOČ 2018 určená pro začátečníky. Obou akcí se zúčastnilo 78 studentů a studentek z celé České republiky.

2017 – Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů V

Ve dnech 8.-10. listopadu 2017 proběhl v Brně celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů V. Zúčastnilo se ho 68 studentů a studentek středních škol ze všech krajů České republiky. Seminář byl určen začátečníkům, kteří se formou praktických lekcí naučili, jak vybrat téma práce, zpracovat ho podle formálních požadavků a…

2017 – Letní soustředění vítězů SOČ I

V termínu 18.-22. září 2017 proběhlo pětidenní soustředění nejlepších SOČkařů. Zúčastnit se ho mohli ti, kterým se podařilo postoupit až do 39. celostátní přehlídky. Náplní soustředění byly lekce zaměřené na vědeckou práci – psaní odborného článku, konferenční vystoupení, poster na mezinárodní konferenci. K tomu přibyly exkurze na tři špičková vědecká…

2016 – Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V

Ve dnech 2.-4. listopadu 2016 proběhl v Brně celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů V, kterého se zúčastnilo 67 studentů a studentek středních škol z celé České republiky. Třídenní seminář Tvůrčí dílna je určen studujícím, kteří se soutěží SOČ teprve začínají. Názorným způsobem se seznámí se základním systémem…

2016 – Letní škola mladých talentů 2016

Ve dnech 19.-23. září proběhla v Brně akce Letní škola mladých talentů 2016, které se zúčastnilo 62 studentů a studentek ze všech krajů České republiky. Náplní akce byla příprava na mezinárodní soutěže i na soutěž SOČ.

2015 – Letní škola mladých talentů 2015

V termínu 14.-18. září 2015 se v Brně uskutečnil další ročník Letní školy mladých talentů 2015, které se zúčastnilo 63 studentů a studentek z celé České republiky. Náplní Letní školy byly lekce o tvorbě práce SOČ, její prezentaci, tvorbě posteru, psychologických aspektech vědecké práce, rétorických dovednostech, etice ve vědecké práci…

2014 – Letní škola mladých talentů 2014

Ve dnech 15.-19. září 2014 proběhla v Brně pětidenní akce Letní škola mladých talentů 2014. Studenti, kteří se jí zúčastnili, byli rozděleni do dvou začátečnických a jedné pokročilé skupiny.