Nová Správní rada a Kontrolní komise

Valná hromada zvolila Správní radu SNPTM ve složení Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D., Ing. Miloslav Hlaváček, Mgr. Jitka Kačerová, RNDr. Jan Lázna, Ing. Tomáš Lázna, Ing. Miroslav Pinka, PaedDr. Vladimír Šimíček. Valná hromada zvolila Kontrolní komisi SNPTM ve složení PaedDr. Ivo Martinec, PaedDr. Oldřich Kovář, Ing. Jan Esterka. Předseda Sdružení,…

Proběhla 17. Valná hromada SNPTM

11. června 2019 proběhla ve vinotéce RockWine, Vídeňská 18, Brno již 17. Valná hromada Sdružení na podporu talentované mládeže ČR. Valná hromada schválila výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2018. Valná hromada také zvolila novou Správní radu a Kontrolní komisi na další funkční období.

Pozvánka na 17. valnou hromadu SNPTM

Všichni členové a členky SNPTM byli pozváni e-mailem na 17. valnou hromadu, která se bude konat ve vinotéce RockWine v Brně, Vídeňská 18, 639 00 Brno-střed-Štýřice. Začátek v 13,00 hodin. Upozorňujeme členy, aby informovali o případné změně e-mailové adresy.

Zpráva o realizaci projektu 2018

V sekci O nás byla zveřejněna závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2018. Projekt byl řádně uzavřen a vyúčtován. Vyúčtování bylo v termínu odesláno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy, které projekt financovaly. Závěrečná zpráva bude součástí výroční zprávy, která bude předložena ke schválení…

Projekt práce Sdružení na rok 2019

V sekci O nás je zveřejněn Projekt práce Sdružení na rok 2019. Sdružení plánuje uspořádání tří akcí. Jedná se o Letní soustředění vítězů SOČ 2019, Letní školu SOČ 2019 a celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů VI.

Zásady zpracování osobních údajů v SNPTM

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když poskytujeme vzdělávání. Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči vám máme.