Tisková zpráva: Odborná pracovní skupina

Zájem o podporu talentované mládeže je mottem činnosti Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, které již dlouhou dobu rozvíjí svoje aktivity v rámci celé České republiky. V loňském roce byla v rámci Sdružení ustavena odborná pracovní skupina (OPO) sdružující representanty vysokého, středního školství, zaměstnavatelů i státní správy. Celá tisková zpráva…

Projekt práce na rok 2022

V sekci O nás najdete kompletní projekt práce činnosti Sdružení pro rok 2022. Sdružení má v plánu realizovat pravidelné akce zejména pro začínající soutěžící SOČ na začátku školního roku 2022/23.

2021 – Letní soustředění vítězů SOČ, Letní škola SOČ, Dílny SOČ

Ve dnech 4.-8. října 2021 se v Brně konaly souběžně čtyři akce pro nadané SOČkaře. Pro pokročilé proběhla akce Letní soustředění vítězů SOČ, pro naprosté začátečníky pak Letní škola SOČ, a to dokonce ve dvou bězích. K tomu se konala také akce Dílny SOČ určená studentům brněnského Gymnázia Vídeňská.

Odložení listopadového semináře

Připravujeme celostátní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů VI. Původní termín 4.-6. 11. 2020 nezvládneme kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením dodržet. Pokud situace dovolí, uspořádáme seminář v termínu 18.-20.11. 2020.

2020 – Letní soustředění vítězů SOČ, Letní škola SOČ, Dílny SOČ

Ve dnech 14.-18. září 2020 se v Brně konaly souběžně tři akce pro nadané SOČkaře. Pro pokročilé proběhla akce Letní soustředění vítězů SOČ, pro naprosté začátečníky pak Letní škola SOČ. K tomu se konala také akce Dílny SOČ určená studentům brněnského Gymnázia Vídeňská.

Zářijové akce pro začínající i pokročilé SOČkaře

Připravujeme zářijové akce pro účastníky letošní online celostátní přehlídky, ale také pro naprosté začátečníky. Doufáme, že aktuální epidemiologická situace nám dovolí obě akce uspořádat v plném počtu. Jedná se o pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ, kam zveme výhradně účastníky letošní celostátní přehlídky, a třídenní Letní školu SOČ, která je pro…

Zemřel doc. Václav Sedláček

Dne 15. července 2020 zemřel náhle ve věku 74 let Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc., dlouholet porotce SOČ, jeden z prvních členů Sdružení, dlouholetý člen Správní rady Sdružení. Správní rada zaslala rodině kondolenční dopis jménem Sdružení.

Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Valná hromada Sdružení se koná 24. 7. 2019 od 16.00 v restauraci Kozlovna U Malchrů, Brno. Všichni členové dostali elektronicky pozvánku s podrobným programem i všemi podkladovými materiály.

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2019

V sekci o nás je zveřejněna Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2019. Obsahuje přehled akcí uskutečněných v roce 2019 včetně přesného počtu účastníků, dále pak podrobné vyúčtování veškerých nákladů a účetní uzávěrku zpracovanou daňovou poradkyní. Doplnění: 24. 7. byla Výroční zpráva schválena Valnou hromadou.