Pozvánka na Valnou hromadu 2020

Valná hromada Sdružení se koná 24. 7. 2019 od 16.00 v restauraci Kozlovna U Malchrů, Brno. Všichni členové dostali elektronicky pozvánku s podrobným programem i všemi podkladovými materiály.

Zveřejněna výroční zpráva za rok 2019

V sekci o nás je zveřejněna Výroční zpráva a účetní uzávěrka 2019. Obsahuje přehled akcí uskutečněných v roce 2019 včetně přesného počtu účastníků, dále pak podrobné vyúčtování veškerých nákladů a účetní uzávěrku zpracovanou daňovou poradkyní. Doplnění: 24. 7. byla Výroční zpráva schválena Valnou hromadou.

2019 – Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů

V termínu 6.-8. 11. 2019 se v Brně uskutečnil seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů VI 2019, kterého se zúčastnilo 66 studentů a studentek ze všech krajů České republiky a 12 pedagogických pracovníků, kteří se studenty pracují.

Přihlašujte se na seminář Tvůrčí dílna

Seminář se koná v Brně v termínu 6.-8.11. (středa až pátek). Je určen začínajícím žákům středních škol, kteří připravují svou první práci SOČ. Účast bude pravděpodobně spojena s nutností uhradit účastnický poplatek ve výši 300 Kč. AKTUÁLNĚ JE KAPACITA PRO STUDENTY NAPLNĚNA, VOLNÁ MÍSTA JSOU JEN PRO PEDAGOGY Přihláška k…

2019 – Letní soustředění vítězů SOČ III 2019 a Letní škola SOČ 2019

V termínu 9.-13. září 2019 proběhla v Brně akce Letní soustředění vítězů SOČ III 2019 určená pro účastníky 41. celostátní přehlídky SOČ. V termínu 11.-13. září 2019 proběhla paralelně akce Letní škola SOČ 2019 určená pro začátečníky. Obou akcí se zúčastnilo 69 studentů a studentek z celé České republiky.

Přihlašujte se na akci Letní škola SOČ 2019

Termín konání: 11.-13. září 2019, začátek ve středu v 12.00, konec v pátek ve 12.00 Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 23. Akce je určena: především začínajícím

V září proběhne Letní soustředění vítězů SOČ

Paralelně s třídenní Letní školou SOČ, která je určená pro začátečníky, proběhne také pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ. To je určeno výhradně účastníkům celostátní přehlídky, kteří byli také individuálně pozváni.

Výroční zpráva a účetní uzávěrka

V sekci O nás byla zveřejněna Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2018 v podobě, jak byla schválena na 17. valné hromadě SNPTM. Výroční zpráva a účetní uzávěrka byla také nahrána do systému ISPROM MŠMT, což je nezbytnou podmínkou pro přidělení dotací na další rok.

Nová Správní rada a Kontrolní komise

Valná hromada zvolila Správní radu SNPTM ve složení Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D., Ing. Miloslav Hlaváček, Mgr. Jitka Kačerová, RNDr. Jan Lázna, Ing. Tomáš Lázna, Ing. Miroslav Pinka, PaedDr. Vladimír Šimíček. Valná hromada zvolila Kontrolní komisi SNPTM ve složení PaedDr. Ivo Martinec, PaedDr. Oldřich Kovář, Ing. Jan Esterka. Předseda Sdružení,…