Potřebujeme talenty?

Ať pustíme televizi, rozhlas či jiná masmedia, vždy se objeví, nebo slyšíme, jak nějaká nadace či jiná charitativní organizace věnuje finanční prostředky, nebo se jinak angažuje pro naše tělesně či mentálně postižené spoluobčany. Nic proti tomu, povinností státu a jeho občanů je, se o tyto postižené postarat. Již nyní z…

Podmínky akcí SNPTM

Odesláním přihlášky vyjadřuje zájemce svůj závazný zájem o účast na akci. Z přihlášených zájemců jsou vybráni přijatí účastníci tak, aby bylo pokryto co nejvíce krajů, v rámci každého kraje co nejvíce škol, a v rámci každé školy co nejvíce osob. Přihlíží se také na rovnoměrné zastoupení studentů a studentek. Pořadatel…