Přihlašujte se na akci Letní škola SOČ 2019

Termín konání: 11.-13. září 2019, začátek ve středu v 12.00, konec v pátek ve 12.00 Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 23. Akce je určena: především začínajícím

V září proběhne Letní soustředění vítězů SOČ

Paralelně s třídenní Letní školou SOČ, která je určená pro začátečníky, proběhne také pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ. To je určeno výhradně účastníkům celostátní přehlídky, kteří byli také individuálně pozváni.

Výroční zpráva a účetní uzávěrka

V sekci O nás byla zveřejněna Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2018 v podobě, jak byla schválena na 17. valné hromadě SNPTM. Výroční zpráva a účetní uzávěrka byla také nahrána do systému ISPROM MŠMT, což je nezbytnou podmínkou pro přidělení dotací na další rok.

Nová Správní rada a Kontrolní komise

Valná hromada zvolila Správní radu SNPTM ve složení Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D., Ing. Miloslav Hlaváček, Mgr. Jitka Kačerová, RNDr. Jan Lázna, Ing. Tomáš Lázna, Ing. Miroslav Pinka, PaedDr. Vladimír Šimíček. Valná hromada zvolila Kontrolní komisi SNPTM ve složení PaedDr. Ivo Martinec, PaedDr. Oldřich Kovář, Ing. Jan Esterka. Předseda Sdružení,…

Proběhla 17. Valná hromada SNPTM

11. června 2019 proběhla ve vinotéce RockWine, Vídeňská 18, Brno již 17. Valná hromada Sdružení na podporu talentované mládeže ČR. Valná hromada schválila výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2018. Valná hromada také zvolila novou Správní radu a Kontrolní komisi na další funkční období.

Pozvánka na 17. valnou hromadu SNPTM

Všichni členové a členky SNPTM byli pozváni e-mailem na 17. valnou hromadu, která se bude konat ve vinotéce RockWine v Brně, Vídeňská 18, 639 00 Brno-střed-Štýřice. Začátek v 13,00 hodin. Upozorňujeme členy, aby informovali o případné změně e-mailové adresy.

Zpráva o realizaci projektu 2018

V sekci O nás byla zveřejněna závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2018. Projekt byl řádně uzavřen a vyúčtován. Vyúčtování bylo v termínu odesláno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy, které projekt financovaly. Závěrečná zpráva bude součástí výroční zprávy, která bude předložena ke schválení…

Projekt práce Sdružení na rok 2019

V sekci O nás je zveřejněn Projekt práce Sdružení na rok 2019. Sdružení plánuje uspořádání tří akcí. Jedná se o Letní soustředění vítězů SOČ 2019, Letní školu SOČ 2019 a celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů VI.

2018 – Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků

Od 7. do 9. listopadu se v Brně konal celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků V 2018, kterého se zúčastnilo celkem 78 žáků a žákyň středních škol z různých částí České republiky. Formou praktických workshopů se seznamovali se základy tvorby práce SOČ.