Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání

Vytvořila Barbara Clark – California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA. (Přetištěno ze „Sborníku k práci s talentovanými dětmi a mládeží“, vydal IDM MŠMT ČR, 1997) Nadané dítě má právo: –  být podporováno prostřednictvím adekvátních zkušeností pro výuku dokonce i tehdy,  pokud ostatní děti stejného věku či ročníku…

Potřebujeme talenty?

Ať pustíme televizi, rozhlas či jiná masmedia, vždy se objeví, nebo slyšíme, jak nějaká nadace či jiná charitativní organizace věnuje finanční prostředky, nebo se jinak angažuje pro naše tělesně či mentálně postižené spoluobčany. Nic proti tomu, povinností státu a jeho občanů je, se o tyto postižené postarat. Již nyní z…

Podmínky akcí SNPTM

Odesláním přihlášky vyjadřuje zájemce svůj závazný zájem o účast na akci. Z přihlášených zájemců jsou vybráni přijatí účastníci tak, aby bylo pokryto co nejvíce krajů, v rámci každého kraje co nejvíce škol, a v rámci každé školy co nejvíce osob. Přihlíží se také na rovnoměrné zastoupení studentů a studentek. Pořadatel…