• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • V září proběhne Letní soustředění vítězů SOČ

  Paralelně s třídenní Letní školou SOČ, která je určená pro začátečníky, proběhne také pětidenní Letní soustředění vítězů SOČ. To je určeno výhradně účastníkům celostátní přehlídky, kteří byli také individuálně pozváni.

  Termín konání: 9.-13. září 2019, začátek v pondělí v 12.00, konec v pátek ve 12.00

  Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 23.

  Akce je určena: vysoce pokročilým studujícím středních škol nebo prvních ročníků vysokých škol, kteří se zúčastnili celostátní přehlídky SOČ. Na akci nebudou žádní začátečníci, což umožní přizpůsobit úroveň lekcí těm skutečně pokročilým. Navíc se počítá s účastí asi 40 studentů, takže náplň jednotlivých lekcí bude hodně šita na míru. Akce je vhodná také jako první krok přípravy pro účast na zahraničních soutěžích.

  Náplň akce: jak přetvořit SOČ ve vědecký článek a protlačit ho recenzním řízením v impaktovaném časopise, jak vystoupit na vědecké konferenci, jak připravit poster dle mezinárodních standardů. Psychohygiena v akademickém prostředí, praktický nácvik prezentace před publikem. Nedílnou součástí jsou exkurze na excelentní vědecká pracoviště v Brně a také beseda se špičkovými mladými vědci a vědkyněmi z brněnských univerzit.

  Cena: Organizátor se snaží zajistit finanční prostředky z grantů a sponzorských darů, které by pokryly všechny náklady – ubytování, stravování, lektorné i studijní materiály. Účastníci by si tak hradili jen dopravu do Brna a z Brna. V současné době chybí k plnému pokrytí nákladů asi 300-500 Kč na účastníka, je proto možné, že tato částka bude vybírána formou účastnického poplatku.

  Podmínky účasti: Počet míst je omezen. Přijímání probíhá ve dvou kolech, uzávěrky přihlášek 5. srpna, 30. srpna. V případě, že bude v daném kole přihlášeno méně studentů, než je aktuální počet volných míst, přijmeme všechny. V případě, že se do daného přijímacího kola přihlásí více studentů, než je aktuální počet volných míst, budeme upřednostňovat ty, kteří se umístili v celostátní přehlídce na vyšších místech.

  Komentáře nejsou povoleny.